Vega har variert natur. Fra høye fjell til lavland med frodig lauvskog og våtmarksområder. Vi har også et rikt fugle- og dyreliv. Havørna kan man se over alt, og med en stor elgbestand skulle det være mulig å få et glimt av skogen konge også.

Jakt

Kommer du til Vega for å gå på jakt, kan du jakte på rype fra fjellfoten og opp på fjellet.

Gåsjakta starter 5. august, og bukkejakta starter 10.august, mens rådyrjakt forøvrig starter den 25. september.

Andejakt starter 21 august, mens harejakt starter 10 september og varer ut februar.

Elgjakta på Vega er forbeholdt grunneierne, og starter 8. oktober. Mens elgjakta pågår er det ikke tillatt å jakte på rådyr.

Se Forvaltningsplan for kortnebbgås, hvitkinngås og grågås i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommune og Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2010 - 2012 i nærmere angitte områder i Vega kommune i Nordland fylke

Alle typer jaktkort selges på Sport & Fritidsstua på Gladstad.

Fiske

Se Forskrift om fiske i vassdrag i Nordland hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene

Utdrag av forskriften som angår Vega:

- Det er ikke tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye, fisk som forflytter seg fra havet og opp i elver for gyting) i Færsetvassdraget. 

- Fiske i sjøen ved utløp av vassdrag som har bestander av anadrome laksefisk: alt fiske forbudt hele året i en sone på 100 m ut fra grensen mellom elv og sjø.

Gratis fiske:

Barn og unge under 16 år kan fiske gratis i Norge. 

Vega elveierlag har åpnet for gratis fiske for både barn og voksene i Floavatnet. 

Ørretfiske i Holmvatnet:

Salg av fiskekort: 

Sport & Fritidsstua v/Torleif Hansen, Gladstad, tlf. 75 03 60 60 og  Gullsvåg grunneierlag v/Kurt Møller, tlf. 75 03 63 43 / 977 51 869.

Priser: Sesongkort: kr. 200,-.   Ukeskort: kr. 50,-.

Mer informasjon om kort og kortsoner kan du få ved å henvende deg til Sport & Fritidsstua. 

Vega Camping ligger på et ideelt sted for både sportsfiskere og jegere. I området rundt oss har vi et yndet terreng for både gås og rådyr. Våre gjester har tilgang på kjøkken og fryser.

Tlf: +47 943 500 80

Mail: post@vegacamping.no

Jakt og fiske på Vega